Skal du ta førarkort for første gong eller utvide til ein ny klasse? Du kan enkelt søkje om førarkort på Di side.

Søk om førarkort Logg inn

Vandelskontroll skjer automatisk

Når du søkjer om førarkort første gongen, blir søknaden automatisk send til vandelskontroll hos politiet. Det tar vanlegvis to til fire veker å få svar, men det kan også ta lengre tid.

Du må ha godkjend vandel før avsluttande prøve

Skal du køyre opp, må vandel være godkjend før du kan bestille time til oppkøyring.
Skal du ta førarkort der du berre må ta teoriprøve, må vandel være godkjend før du tar prøva.

Ein godkjend vandel er gyldig i seks månader

Søknaden blir send til ny vandelskontroll kvar fjerde månad i opptil tre år inntil du har fått førarkort. Du kan sjå om vandelen din er godkjend, under søknadene dine på Di side.

Kva gjer du dersom vandelen din ikkje blir godkjend?

Meiner du at ny informasjon kan ha noko å seie for vandelen din, kan vi bestille ein ny vandelskontroll. I dette tilfellet må du kontakte oss.

Skal du ta førarkortet meir enn tre år etter at du først søkte?

Skal du ta førarkort meir enn tre år etter at du først søkte, må du kontakte oss for å få gjort ein ny vandelskontroll.

Må du levere syns- eller helseattest?

Når du tar førarkort for ein lett klasse

Dersom du skal ta førarkort for moped, motorsykkel, bil, traktor eller snøscooter, må du levere ein synsattest om du for eksempel har nedsett syn. Du må levere ein helseattest dersom du har svekt helse som kan påverke trafikktryggleiken. Dette får du spørsmål om når du søkjer om førarkort.

Når du tar førarkort for ein tung klasse

Dersom du skal ta førarkort for lett lastebil, lastebil, minibuss eller buss, eller ta kompetansebevis for utrykking, må du levere helseattest frå ein lege.

Dersom du har levert helseattest tidlegare, og han framleis er gyldig for klassen eller kompetansen du skal utvide til, treng du ikkje levere ein ny helseattest.

Kvar får du helse- eller synsattesten?

Du får helseattest frå ein lege. Synsattest kan du få frå ein offentleg godkjend optikar eller øyelege og i enkelte tilfelle frå ein vanleg lege. Du får meir informasjon om dette i brevet du får når vi har registrert søknaden.

Send syns- eller helseattesten til den lokale trafikkstasjonen din

Dersom du må levere syns- eller helseattest, kan trafikkskolen først bestille oppkøyring når vi har fått attesten. Dersom du berre skal ta ei teoriprøve, må du levere attesten før teoriprøva.

Attesten kan vanlegvis ikkje vere eldre enn tre månader når vi mottar han. I samband med koronapandemien godtar vi for augneblinken helseattestar som er opptil seks månader gamle.

Vi må ha originalversjonen av syns- eller helseattesten din. Du kan sende han i posten til trafikkstasjonen nærast deg. Skal du ta teoriprøve, kan du òg levere han når du møter til prøva. 

Når du har levert helseattest som gir avgrensa gyldigheit for lette klassar, eller du har levert helseattest for tung klasse, blir gyldigheita på klassane sett ut frå den datoen helseattesten vart utferda.

Kor lang tid tar det å registrere ein syns- eller helseattest?

Det kan ta opptil ei veke frå vi tar imot ein syns- eller helseattest, til vi har registrert han. Du får SMS og e-post når vi har registrert han. Du kan òg sjå på Di side når han er registrert.

Gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkøyring

Når du er klar for å køyre opp, bestiller trafikkskolen oppkøyringa for deg. For å kunne gjere dette treng skolen ei fullmakt frå deg. Den gir du dei på Di side. 

Søk om førarkort på papir

Du kan òg søkje om førarkort ved å bruke eit søknadsskjema på papir (PDF). Det kan du sende til trafikkstasjonen din i posten eller levere det sjølv. Vi anbefaler deg å bestilla time. Bestiller du ikkje time, må du rekna med ventetid.

Her finn du skjema du skal bruke når du søka om førarkort.

Uansett korleis du søkjer, vil du få ei stadfesting i den digitale postkassa di. Dersom du ikkje har ei digital postkasse, sender vi stadfestinga til adressa der du er folkeregistrert. Leverer du søknaden på ein trafikkstasjon, får du ei stadfesting på at vi har registrert søknaden, i skranken.

Sist oppdatert: