• Opplæringen i klasse BE omfatter minst 7 timer.
  • For å få førerrett i klasse BE må du ta oppkjøring.