For å kunne delta på etterutdanning må du ha gyldig førerrett og ha yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Koronatiltak: undervisning som nettsamlinger

Ut 2021 kan lærestedene gjennomføre inntil 12 timer av etterutdanningen for yrkessjåfører som nettbaserte samlinger. Det kan maks være 8 deltakere i en nettbasert samling. Les mer om den midlertidige regelendringen

Har du yrkessjåførkompetanse som kode 95 på førerkortet?

Når du har tatt etterutdanning, og lærestedet har registrert opplæringen, kan du fornye førerkortet ditt på Din side eller ved en trafikkstasjon. Sjekk hvordan du fornyer førerkortet.

Har du lastebil- eller bussklasser som er i ferd med å utløpe? Da anbefaler vi deg at du fornyer tunge klasser samtidig.

Har du bevis på yrkessjåførkompetanse?

Hvis du ikke har norsk førerkort og du har et eget kompetansebevis for yrkessjåfører, må du fornye beviset ved en trafikkstasjon. Det kan du gjøre når du har fullført etterutdanningen og lærestedet har registrert den. Du må bestille time på trafikkstasjonen. Du må ha med deg gyldig legitimasjon og det gamle kompetansebeviset.

Når må du ta etterutdanning?

Har du førerkort med kode 95 eller et eget yrkessjåførbevis må du ha gjennomført etterutdanning innen utløpsdatoen for å opprettholde sammenhengende yrkessjåførkompetanse

Hvis du tok førerkort før 10. september 2008 for persontransport eller før 10. september 2009 for godstransport, må du delta på etterutdanning og få utstedt yrkessjåførbevis før du kan transportere personer eller gods mot vederlag.

Har fristen gått ut?

Du gjenoppretter utløpt yrkessjåførkompetanse ved å ta etterutdanning.

Kontakt oss hvis du er usikker på når du må ta etterutdanning.

Kursinnhold

Etterutdanningen bygger videre på den kunnskapen og erfaringen som du har tilegnet deg som sjåfør. Den legger vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer. Du skal utdype og repetere kunnskap som er viktig i din hverdag som sjåfør, og bli oppdatert på regelverket.

Godkjente læresteder

Oversikten blir oppdatert fortløpende etter som lærestedene blir godkjent. Vi gjør oppmerksom på at oversikten iblant kan inneholde feil og mangler. Listen er inndelt alfabetisk etter fylke.