Du velger om du vil ta grunnutdanning for person- eller godstransport.

Grunnutdanningen skal sikre at du som sjåfør har nødvendig grunnleggende kompetanse og forståelse for å kunne begynne i yrke, og oppfyller de krav og forventninger som stilles til deg som skal inn i transportbransjen.

Hvilken utdanning skal du velge?

 • Skal du kjøre persontransport med kjøretøy i klasse D1, D1E, D eller DE, må du gjennomføre grunnutdanning for persontransport.
 • Skal du kjøre godstransport med kjøretøy i klasse C1, C1E, C eller CE, må du gjennomføre grunnutdanning for godstransport.
 • Du kan utvide yrkessjåførkompetanse for godstransport til å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse.

For alle de tre kategoriene velger du om du ønsker fullstendig eller komprimert grunnutdanning.

Fullstendig grunnutdanning

Grunnutdanningen består av 280 timer teoretisk og praktisk undervisning som du tar ved et godkjent lærested. Når opplæringen er gjennomført må du ta teoriprøve ved en trafikkstasjon. Når prøven er bestått og YSK er oppnådd kan du med førerrett i klassene

 • C1, C1E, C og CE utføre godstransport fra fylte 18 år
 • D1, D1E, D og DE utføre persontransport fra fylte 21 år

Komprimert grunnutdanning

Den komprimerte grunnutdanningen består av 140 timer teoretisk og praktisk undervisning som du tar ved et godkjent lærested. Når opplæringen er gjennomført må du ta teoriprøve ved en trafikkstasjon. Ved å ta komprimert grunnutdanning er det noen aldersbegrensede rettigheter. Når prøven er bestått og YSK er oppnådd kan du fra fylte

 • 18 år kjøre godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene C1 og C1E
 • 21 år kjøre godstransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene C og CE
 • 21 år kjøre persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene D1 og D1E
 • 21 år kjøre persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerrett i klassene D og DE
 • 23 år kjøre persontransport med kjøretøy som krever førerrett i klassene D og DE

Utvidelse av kompetanseområde

Gyldig YSK for godstransport kan utvides til også å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse.

 • Ved å gjennomføre 70 timer kompetanseutvidelse og bestå teoriprøve får du alle de samme rettighetene som de som har gjennomført 280 timer fullstendig grunnutdanning.
 • Ved å gjennomføre 35 timer kompetanseutvidelse og bestå teoriprøve får du de samme aldersbegrensede rettighetene som de som har gjennomført 140 timer komprimert grunnutdanning.

Kompetanseutvidelsen får samme gyldighet som den kompetansen du utvider fra.

Godkjente læresteder

Oversikten blir oppdatert fortløpende ettersom lærestedene blir godkjent. Vi tar forbehold om at oversikten kan inneholde feil og mangler til tider. Listen er inndelt alfabetisk etter fylke.