Dersom du var kontrollør før 1. oktober 2018 og er registrert på overgangsordning, trenger du ikke søke. Sjekk hva du på overgangsordning må gjøre for å få personlig godkjenning.

Slik søker du

Du søker om personlig godkjenning som kontrollør på Din side. Det koster 3110 kroner å søke om personlig godkjenning, selv om du får avslag. Det samme gjelder ved utvidelse av godkjenning. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

For å få personlig godkjenning må du i tillegg dokumentere grunnkompetanse, levere politiattest og gjennomføre fullstendig opplæring.

På Din side kan du sjekke hva som eventuelt gjenstår før du får godkjenning. Her vil du også kunne hente kopi av kontrollørbeviset ditt etter at du har fått godkjenning. Du vil motta kontrollørbeviset ditt i posten når du har blitt godkjent som kontrollør.

Grunnkompetanse

Du dokumenterer med fagbrev at du har grunnkompetanse tilpasset den godkjenningstypen du ønsker deg. Dokumentasjon på grunnkompetanse/fagbrev sender du per post til Statens vegvesens regionskontor i den regionen du bor.

Politiattest

Du må også levere politiattest for å dokumentere at du er skikket som kontrollør. Attesten bestiller du hos politiet. Ved bestilling må du oppgi følgende formål: «Kontrollør for periodisk kontroll av kjøretøy». Attesten sendes inn via Din side eller per post til Statens vegvesens regionskontor i den regionen du bor.

Opplæring

Du må gjennomføre fullstendig opplæring hos en godkjent kursarrangør. Det er egne opplæringsløp tilpasset kjøretøygruppen du skal bli kontrollør for. Opplæringen for nye kontrollører består av tre separate opplæringsløp med åtte moduler, fordelt på praktisk og teoretisk opplæring.

Fullstendig opplæring består av et kurs på 60 timer på lette kjøretøy og 68 timer på tunge kjøretøy. For deg som skal være kontrollører på både lette og tunge kjøretøy, må begge opplæringsløpene gjennomføres. Begge løpene har imidlertid noen felles moduler, så du trenger bare å gjennomføre disse modulene i ett av opplæringsløpene. Sjekk hvilke kursarrangører som tilbyr opplæring.

Tekniske ledere og stedfortreder

Fra 1. oktober 2018 ble det krav om personlig godkjenning for tekniske ledere og stedfortreder. Les mer om hvordan du kan få godkjenning som teknisk leder.