Vi har laget en liste med viktige ting å tenke på når du skal avregistrere kjøretøyet ditt.

Viktig å tenke på ved avregistrering av kjøretøy

  • Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert.
  • Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret .
  • Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade.
  • Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.
  • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes.
  • Alle som avregistrerer kjøretøyene sine, må informere andre som også har tilgang på kjøretøyet.
  • Vi anbefaler at skiltene tas av kjøretøyet og lagres på egnet sted slik at ingen ubevisst benytter ditt avregistrerte og uforsikrede kjøretøy.
  • Hvis kjøretøyet har to eiere og skal avregistreres må begge eiere godkjenne avregistreringen innen 10 dager, enten på Din side eller på en trafikkstasjon.

Fiks avregistreringen hjemme!