Her finner du informasjon om utføring av periodisk kontroll og etterkontroll.

Periodisk kontroll

Alle periodiske kontroller skal gjennomføres ved bruk av gjeldende kontrollinstruks. Alle kontrollpunkter som er relevante for kjøretøyet skal kontrolleres.

Etterkontroll

Ved etterkontroll skal det kontrolleres at mangelmerknadene er fullstendig utbedret, og at reparasjonen ikke medførte følgefeil som ikke ville blitt godkjent ved en periodisk kontroll. Etterkontrollen skal følge den kontrollinstruksen som ble benyttet ved den periodiske kontrollen.

En mangelmerknad kan ikke endres til en mildere bedømming. Mangelmerknadene kan kun slettes, og dette skal gjøres først når det er utført en fullgod reparasjon.

Det er ikke mulig å registrere nye mangler på en etterkontroll. Finner et kontrollorgan nye trafikkfarlige feil, oppfordrer vi det til å varsle oss. 

Utfyllende informasjon

I vedleggene på denne siden finner du informasjon knyttet til gjennomføring av kontrollene.

Last ned

Sist oppdatert: