Førerhuset på tunge kjøretøy over en viss lengde, skal som hovedregel også ha synlighetsmarkering på sidene.

Statens vegvesen har blitt oppmerksom på at vi har praktisert regelverket for synlighetsmarkering på førerhuset for lempelig over tid. Vi vil derfor stramme inn vår praktisering for kjøretøy som søkes godkjent hos oss fra og med 1. februar 2024. Vi minner i den anledning om at kjøretøyet skal være ferdig bygget før søknad om enkeltgodkjenning kan sendes inn. 

Dagens bestemmelser om synlighetsmarkering finner du i FN (ECE) regulativ 48.06 revisjon 12 punkt 6.21 flg (PDF, UNECE)