Flere av dokumentasjonsmalene som benyttes ved søknad om enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy er nå revidert.

Vi har revidert enkelte av dokumentasjonsmalene som kan benyttes ved søknad om førstegangsgodkjenning.

  • Mal for tekniske data inneholder ikke lenger forhåndsutfylte referanser til hjemler.
  • Mal for utforming av fabrikantattest er noe endret, og monteringsattest for lys er fjernet.
  • Enkelte av malene for sidehinder er justert.