Her får dere oversikt om dere trenger turvognløyve i russebussen.

Leier dere buss og sjåfør fra samme firma?

Selskapet dere leier må inneha løyve. Om selskapet innehar løyve, kan dere sjekke her: Oppslag i transportørregister. I tillegg må dere ha en gyldig kontrakt mellom dere og transportselskapet som viser leie av buss og sjåfør.

Leier dere buss og sjåfør fra forskjellig firma?

Dere trenger ikke løyve hvis dere ikke tar med passasjerer i tillegg til dere som leier bussen (at dere ikke har med passasjerer mot vederlag).  

Dere må ha 

  • gyldig leiekontrakt mellom dere og transportselskapet som viser leie av buss
  • gyldig kontrakt mellom dere og sjåfør 

Eier dere bussen og leier privat sjåfør?

Dere trenger ikke løyve hvis dere ikke tar med passasjerer i tillegg til dere som leier bussen (at dere ikke har med passasjerer mot vederlag).