Du som sjåfør på tungbil er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep.

Det er viktig å huske på at riktig merking og mønsterdybde på dekkene ikke er en garanti for godt nok veigrep.

Hvilken mønsterdybde kreves når?

Det er krav om å ha minst 5 millimeter mønsterdybde på dekk for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både bil og tilhenger til bil) mellom 1. november og første søndag etter 2. påskedag. For Nordland, Troms og Finnmark kreves det minst 5 millimeter mønsterdybde mellom 16. oktober og 30. april.

Utenom disse periodene kreves minst 1,6 millimeter mønsterdybde på dekkene.

Har du bobil? Det er krav om minst 3 millimeter mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 7 500 kg, i periodene som beskrevet over. Resten av året kan bobiler ha 1, 6 millimeter mønsterdekk.

Når må du bruke vinterdekk? 

For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg, er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg, men du må likevel ha en dekkutrustning som er tilpasset det føret du kjører på.

Hva regnes som et vinterdekk?

Et vinterdekk er et dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake». Et Mud and snow-dekk er av produsenten eller regummieringsvirksomheten merket med «M+S», alternativt «MS», «M&S», eller «M-S», mens et 3 peak mountain snowflake-dekk er merket med alpesymbolet i tillegg til bokstavene M+S. Vinterdekk kan være med eller uten pigger. 

Dersom det ikke produseres eller er vanskelig å skaffe vinterdekk i en bestemt dimensjon til kjøretøyet ditt,  kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk

Krav til vinterdekk

Følgende krav gjelder for vinterdekk for store kjøretøy:

  • Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake».
  • Tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake». 
Foto som viser merking av godkjent vinterdekk.
Et dekk som er godkjent som «3 peak mountain snowflake» har merking både med alpesymbolet og bokstavene «M+S. Et vinterdekk uten alpesymbolet vil kun ha M+S-merking. Foto: Vegvesenet

Piggdekk

Piggdekk er kun tillatt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med minst 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene. På kjøretøyet skal det være tilnærmet like mange pigger i alle piggdekk.

Utstyres tilhenger konstruert for fart over 50 km/t som har driftsbrems med piggdekk, skal det være piggdekk på alle hjul på samtlige aksler. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene. Dette gjelder uavhengig av tilhengerens tillatte totalvekt.

Bruk utenfor påbudsperioden

Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor. Dersom du kan forvente snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av tid på året.

Sanksjoner

Gebyret for å kjøre med for liten mønsterdybde eller uten riktig merkede vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt, er:

  • 1 000 kroner per dekk for motorvogn med tillatt totalvekt til og med 7 500 kg.
  • 2 000 kroner per dekk for motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg.

For manglende kjetting er gebyret:

  • 750 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt til og med 7 500 kg.
  • 1 200 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg.
  • 1 500 kroner for motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg som trekker en tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Det gis ett gebyr per manglende kjetting.

I stedet for gebyr kan anmeldelse være aktuelt ved alvorlige tilfeller av manglende sikring av veigrep. Bruksforbud ved utilstrekkelig veigrep kan ilegges uavhengig av gebyr eller anmeldelse.

Husk at riktig merking og minimum mønsterdybde er ingen garanti for godt nok veigrep.

 

Dekk og kjetting