Her finner du læringsark knyttet til arbeid i tunnel.

Læringsark som er utarbeidet i forbindelse med arbeid i tunnel, gjelder rehabilitering av veitunneler som har vært i drift i mange år etter at de ble åpnet for trafikk.

Omtale av læringsark

  • Pigging på sikkerhetsbuer

Den direkte årsaken til hendelsen er at maskinfører pigget ned foten på sikringsbuene da han oppfattet at dette var oppdraget som en del av pigging for såle til betonglining. Det var merket for pigging.

Manglende kommunikasjon mellom stikningsingeniør, driftsleder og maskinfører. For sen kontroll og konstatering av avvik på buene. Stikningsingeniør informerte ikke tydelig om at han hadde fått beskjed om håndpigging for bueområdet, han informerte om at han var usikker på når dette skulle utføres. Maskinfører spurte videre ikke andre enn stikningsingeniør om bueområdet skulle pigges samtidig med såle. Driftsleder var ikke klar over at det var risiko for feilpigging.