Disse kursene har vært spesielt utformet for personer som har lite kunnskaper og erfaringer fra drift og vedlikehold.

Også personer med noen års erfaring som ønsker å oppdatere sine kunnskaper har hatt nytte av kursene.

Det er ikke planlagt nye kurs i 2020 og 2021. Vi lar kursmaterialet og presentasjonen fra kurset i november 2019 bli liggende tilgjengelige en stund framover mens det jobbes med utvikling av et nytt internt kurs for byggeledere i Statens vegvesen.

Der det ikke er angitt noe annet, er foreleser fra Statens vegvesen.

Driftskontrakter riksveg