Mange pasienter med diabetes type 2 og som bruker blodsukkersenkende legemiddel må fornye førerkortet innen nyttår.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

Du må fornye førerkortet om du har diabetes type 2, har et førerkort i lette klasser med gyldighet på mer enn fem år fra utstedelsesdato, og bruker blodsukkersenkende legemidler. Det nye førerkortet ditt får maksimalt fem års gyldighet for lette klasser.

Personer som har diabetes type 1 og bruker legemiddel som kan gi hypoglykemi (eks. insulin) og som allerede har begrensninger i gyldigheten på førerkortet, trenger ikke å fornye førerkortet før det utløper.

Siste frist er 1. januar 2023

Du må fornye førerkortet innen 1. januar 2023. Det anbefales derfor at du oppsøker lege for å få helseattest i god tid før fristen, for å unngå ventetid på nytt førerkort.

Slik leverer du helseattest

Du kan sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Den kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. 

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den. Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Når vi har registrert attesten

  • mottar du en bekreftelse på SMS og e-post
  • kan du se at den er registrert på Din side

Bestill time på en trafikkstasjon

Hvis førerkortet ditt er utstedt før 2012, må du ta nytt bilde til det nye førerkortet. Det gjør du på en trafikkstasjon. Nytt førerkort må bestilles på trafikkstasjonen dersom du har byttet navn etter at ditt nåværende førerkort ble utstedt.

Bestill time på trafikkstasjon

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringen av førerkortforskriften § 4-1 er at EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B).

Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene). Den enkelte pasient skal kunne følges opp med tanke på førerrett, og mange som bruker blodsukkersenkende legemidler, vil på et tidspunkt trenge legemidler som kan medføre alvorlig hypoglykemi.