Informasjonskurs i mengdetrening/øvingskøying og kurs for bilførarar over 65 år er inntil vidare avlyste for å bidra til å avgrense smitten av koronaviruset (covid-19).