Hvis du skal kjøre personer mot betaling i jobben din i reiselivsnæringen, må du ha kjøreseddel.

Før du kan søke om kjøreseddel, må du bestå en drosjesjåførprøve. Drosjesjåførprøven består av en teoriprøve.

Hvis du kan dokumentere at du jobber innenfor reiselivsnæringen, kan du fra 1. desember 2023 ta drosjesjåførprøven på engelsk. 

Krav til dokumentasjon:

  • Jobber du for en reiselivsbedrift, dokumenterer du det med arbeidskontrakten du har inngått med denne bedriften.
  • Eier du bedriften selv, dokumenterer du det med firmaattest.

Ta med dokumentasjonen til teoriprøven på trafikkstasjonen.