Du kan ta teoriprøven på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du må ha førerkort i klasse B før du kan ta ta teoriprøven for drosjesjåførkompetanse.

Du må bestille time for å ta teoriprøven på en trafikkstasjon.

Du må bestå teoriprøven før du kan søke om kjøreseddel.

Bestill time til teoriprøve

Dette må du huske 

  • Du må vise gyldig legitimasjon på trafikkstasjonen.
  • Hvis du har førerkort fra et annet land, må du vise det.

Slik foregår teoriprøven

Du må ta teoriprøven på norsk og besvare 85 prosent av oppgavene riktig for å bestå.

Prøven består av 35 oppgaver som du må besvare i løpet av 60 minutter. Oppgavene kan bestå av spørsmål, ufullstendige setninger du må fullføre, eller påstander som du må ta stilling til.

Du svarer på oppgavene på en pc og får resultatet tilsendt med en gang du har levert.

Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete oppgavene.

Har du lese- eller skrivevansker?

Du kan søke om å få tilrettelagt teoriprøven, men du kan ikke bruke tolk til prøven.

Slik forbereder du deg til teoriprøven

Det er ikke obligatorisk opplæring eller egne lærebøker til drosjesjåførprøven.

Forbered deg for eksempel slik:

  • Gjenoppfrisk kunnskapen du har om førerkort til personbil (klasse B) ved å lese en lærebok
  • Sett deg inn i regelverk som er relevant for drosjesjåfører (se under Regelverk nederst på siden).
  • Ta kurs hos kurstilbydere som tilbyr opplæring i drosjesjåførkompetanse.
  • Se gjennom temalisten til teoriprøven for drosjesjåfører.

Dette vil hjelpe deg til å forstå og besvare oppgavene du får til prøven.

Sist oppdatert: