Du må bestå drosjesjåføreksamen hvis du ikke har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport eller ikke fikk kjøreseddel før 1. november 2020.

Slik oppfyller du fagkompetansekravet for drosjesjåfører

  • Du har bestått en drosjesjåføreksamen hos Statens vegvesen. Eksamenen er en teoriprøve. Det skriftlige vedtaket på at du har bestått teoriprøven, er dokumentasjon for at du har den faglige kompetansen du trenger som drosjesjåfør.
  • Du har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport.

Du må fornye kjøreseddelen innen ett år etter at den utløper

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen hos politiet innen ett år etter utløpet, må du bestå drosjesjåføreksamen på en trafikkstasjon før du kan søke politiet om ny kjøreseddel.

Når du søker om kjøreseddel, må du legge ved vedtaket for drosjesjåfører som viser at du har bestått teoriprøven.

Sist oppdatert: