Du må bestå drosjesjåføreksamen hvis du ikke har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport eller ikke fikk kjøreseddel før 1. november 2020.

Drosjesjåføreksamenen består av teoriprøve og oppkjøring.

Du trenger ikke å bestå drosjesjåføreksamen hvis du oppfyller ett av disse kravene:

Du må fornye kjøreseddelen innen ett år etter at den utløper

Hvis du skal fornye kjøreseddelen innenfor ett år etter utløp, legger du ved kjøreseddelen som dokumentasjon.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen hos politiet innen ett år etter utløpet, må du bestå drosjesjåføreksamen på en trafikkstasjon før du kan søke politiet om ny kjøreseddel.

Når du søker om kjøreseddel, må du legge ved vedtaket for drosjesjåfører som viser at du har bestått teoriprøve og oppkjøring.

Sist oppdatert: