Du kan få godkjent drosjesjåførkompetanse hvis du har utdanning og yrkeserfaring fra en annen EØS-stat eller Sveits.

Du må søke om godkjenning av kvalifikasjonene dine på et eget søknadsskjema.

Søknaden og dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring må du sende til Statens vegvesen. Eksempler på dokumentasjon kan være diplom, fag- eller svennebrev, og attester.

Krav til språk eller oversettelse av dokumentasjon

Vi godtar kun dokumentasjon på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Dokumenter utstedt på andre språk enn disse må oversettes til norsk eller engelsk. 

Vi godtar oversettelser gjort av statsautorisert translatør. Du finner statsautoriserte translatører på nettsiden for Statsautoriserte translatørers forening (Translatørportalen).

Vi godtar også oversettelser gjort av annen profesjonell oversetter i Norge eller utlandet, som for eksempel tolketjenesten eller ambassader. Du kan finne oversettere ved å søke i Brønnøysundregisteret.

Det må komme frem av dokumentene hvem som har oversatt dem. Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, kan vi komme vi til å be om ny oversettelse.

Du kan søke om kjøreseddel om kvalifikasjonene blir godkjent

Hvis du får godkjent kvalifikasjonene dine, kan du legge ved godkjenningen som dokumentasjon på at du har tilstrekkelig faglig kompetanse, når du søker om kjøreseddel.