Besøksadresse:

Gudbrandsdalsvegen 947
Otta

Postadresse:

Gudbrandsdalsvegen 947
2670 Otta

Bestill, endre og avbestill time

Skal du ta teoriprøve, må du bestille time. Bestiller du time til andre besøk på trafikkstasjonen, slepp du å vente.

Bestill time

Endre og avbestille time

Du kan endre og avbestille ein time i timebestillingstenesta. Når du gjer det, må du oppgi eit referansenummer. Referansenummeret fekk du då du bestilte timen.

Endre eller avbestille time

Opningstider

Har du bestilt time, kan du se bort fra åpningstidene.

Fredag
kl.
Mandag
Stengd
Tirsdag
kl.
Onsdag
kl.
Torsdag
Stengd

Kva treng du?

Du må bestille time for å ta teoriprøve.

Tilrettelagd teoriprøve

Du kan søkje om ei tilrettelagd teoriprøve om du har lese- eller skrivevanskar eller av andre grunnar har problem med å svare på skriftlege spørsmål.

Du kan gi trafikkskulen fullmakt til å bestille time til oppkøyring for deg, eller du kan bestille timen sjølv.

Vi utfører køyretøykontroll av lette og tunge køyretøy ved timebestilling.

Hente skilt

Bestill time når du skal hente skilt, så slepp du å vente på trafikkstasjonen.

Levere skilt

Du kan levere skilt på trafikkstasjonen heile døgnet.

Sende skilt i posten

Du kan òg sende skilt i posten, til trafikkstasjonen si postadresse. Dei blir då avregistrerte frå den datoen du postla dei.

Bestill prøveskilt

Du kan bestille prøveskilt på Di side.

Kontakte trafikkstasjonen

Du kan ikkje ringe eller sende e-post direkte til trafikkstasjonen. Sjå korleis du kan kontakte Statens vegvesen.

Betaling på trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen kan du betale slik:

  • med norsk bankkort eller Mastercard (kontaktlaust eller med PIN-kode)
  • kontaktlaust med mobil eller smartklokke
  • med kontantar

Du kan ikkje betale med Vipps.

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter på trafikkstasjonen.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)