Vi svarar på spørsmåla dine om førarkort, køyretøy, trafikk og andre ting du lurar på.

Telefonnummeret vårt er 22 07 30 00.

Ved trafikkfarlege situasjonar, som for eksempel overfløyming eller gjenstandar i vegen, skal du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175. For information in English call +47 22 175  175.

Opningstider

Førarkort og køyretøy er ope måndag til fredag kl. 08.00 til 14.00.
For andre førespurnader er sentralbordet ope måndag til fredag kl.08.00 til 15.30.

Tastevala du får når du ringer oss

Ring 22 07 30 00

Press 9 for information in English

Tast 1 for spørsmål om køyretøy

Tast deretter

  • 1 for informasjon om registrering og eigarforhold på køyretøy
  • 2 for timebestilling i kontrollhall
  • 3 for tekniske spørsmål om køyretøy
  • 4 for å bestille time i skranken ved ein trafikkstasjon

Tast 2 for spørsmål om førarkort

Tast deretter

  • 1 for å bestille time for førarprøve
  • 2 for andre førespurnader om førarkort
  • 3 for å bestille time i skranken ved ein trafikkstasjon

Tast 3 for trafikkmeldingar

Tast 4 for førespurnader til sentralbordet

Bestill time på trafikkstasjon

Alle ledige timer på trafikkstasjonen er i timebestillingstenesta, og det kjem fortløpande nye. Vi har dessverre ikkje oversikt over andre timer enn desse som ligg ute i bestillingstenesta.

Bestill time

Endre og avbestill time på trafikkstasjon

Du kan endre og avbestille en time i timebestillingstenesta. For å avbestille eller endre ein time må du oppgi eit referansenummer. Referansenummeret får du når du bestiller timen.

Endre eller avbestille time

Gjer det sjølv

Vi har fleire digitale tenester der du kan gjere det sjølv og ikkje treng å møte opp på trafikkstasjonen: