Du kan melde om feil og mangler på riks- og fylkesveier, tipse oss om trafikkfarlige situasjoner og få trafikkinformasjon.

  • Telefonnummer: 175 (døgnåpen)
  • Telefonnummer fra utlandet: +47 22 175 175
  • For road traffic information in English, tel. +47 22 175 175

Tips om trafikkfarlige situasjoner

Vi tar imot tips om for eksempel gjenstander i veien, oversvømmelse, bilstans, skade på vei og skilt.

Alvorlige hendelser må meldes til politiet (telefon 02800). Bruk nødnummer 112 hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp.

Trafikkinformasjon

Hold deg oppdatert i sanntid på vegvesen.no/trafikk eller i appen Vegvesen trafikk. I appen kan du få varsel om trafikkinformasjon for ditt område.

vegvesen.no/fjelloverganger finner du status for viktige fjelloverganger og værutsatte strekninger.

Følg oss på Twitter/X for viktige trafikkmeldinger:

Vegtrafikksentralen nord (@VTSnord)

Vegtrafikksentralen øst (@VTSost)

Vegtrafikksentralen midt (@VTSmidt)

Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest)

Vegtrafikksentralen sør (@VTS_sor)

Du kan også få trafikkinformasjon ved å ringe 175.

Veiarbeid og vedlikehold

Meld fra til oss om hull eller skader, manglende brøyting, strøing og salting på riks- og fylkesvei. Feil på kommunevei meldes til kommunen. 

Skade på bilen på grunn av veiens tilstand

Om du har fått skade på bilen som følge av for eksempel av for eksempel hull i veien, må du kontakte forsikringsselskapet ditt. De tar saken videre med etaten som eier veien. Statens vegvesen eier riks- og europaveiene, mens fylkeskommunene eier fylkesveiene, og kommunene eier kommunale veier.

Sist oppdatert: