Anleggsfasen starta i september 2020 og avsluttast i løpet av 2022.

Stalheimskleiva er bygt på høge tørrmurar i 14 svingar opp Stalheimsberget (2 km).  Vegen fra 1840-talet er eit freda kulturminne og inngår i Statens vegvesen sin Nasjonale verneplan.

Vegmuren i Minesvingen vert restaurert, og vegmurane i heile kleiva ryddast fram igjen.

Etter ei geoteknisk vurdering av vegen si bereevne er den no stengd for trafikk. Stalheimskleiva vil i framtida kunna opplevast av mjuke trafikantar.

Veg:
E16
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Voss
Fylke:
Vestland
Lengde:
2 km
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2020
Antatt opna:
Sommaren 2022

Stalheimskleiva. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontaktar

Ole Endal Svåsand

Seksjonssjef Drift vest 1
E-post:
Sist oppdatert: