Tana bru er i rute

— Arbeidet med nye Tana bru går etter planen. Stålproduksjonen pågår for fullt i Polen, og etter påske vil det bli stor aktivitet på anleggsområdet når stålelementene skal monteres.

Brutårnet i Tana reises i september

— I september vil det 94 meter høye brutårnet begynne å reise seg ved Tana bru, og folk kan få inntrykk av hvordan brua som skal stå ferdig i 2019 vil ta seg ut i landskapet.

Starter arbeidet med Tana bru

— Statens vegvesen tar i dag de første symbolske spadetakene for nye Tana bru sammen med HAK Entreprenør og Vistal Gdynia, som har fått oppdraget med å bygge brua. Nye Tana bru skal være ferdig i august 2019.

Kontrakten underskrives

— HAK Entreprenør AS og Vistal Gdynia S.A. har i dag skrevet under kontrakten på å bygge ny Tana bru.

Sju vil bygge Tana bru

— Sju tilbydere har meldt seg til å bygge nye Tana bru. Arbeidsfellesskapet mellom den polske stålleverandøren Vistal og HAK Entreprenør AS fra Alta leverte det laveste tilbudet.

Informasjonsmøte om nye Tana bru

— Tirsdag 21. juni inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte om nye Tana bru i samarbeid med Tana kommune.