Du kan også få tilgang til enkelte tekniske kjøretøyopplysninger via API-er.

13. mars 2020 skrudde vi av det gamle motorvognregisteret (Autosys motorvogn), og det nye Autosys kjøretøyregisteret tok over. Det er ikke lenger mulig å hente ut informasjon fra det gamle registeret.

Kostnad

Det kan påløpe en kostnad for informasjonen vi utarbeider til deg. Prisen er basert på kostnadene knyttet til produksjon og formidling av informasjonen.

Slik søker du

Søknad om utlevering av opplysninger fra Det sentrale motorvognregisteret sendes til Statens vegvesen via vårt kontaktskjema. I søknaden må du presisere:

  • Hvilke opplysninger du trenger
  • Hva opplysningene skal brukes til

Etter en vurdering av hvor stor jobben er får du tilsendt pris og et saksnummer. Når vi har mottatt bekreftelse og en fakturaadresse, sender vi opplysningene til deg.