Du kan også få tilgang til enkelte tekniske kjøretøyopplysninger via API-er.

Kostnad

Det kan påløpe en kostnad for informasjonen vi utarbeider til deg. Prisen er basert på kostnadene knyttet til produksjon og formidling av informasjonen.

Slik søker du

Søknad om utlevering av opplysninger fra Det sentrale motorvognregisteret sendes til firmapost@vegvesen.no. I søknaden må du presisere:

  • Hvilke opplysninger du trenger
  • Hva opplysningene skal brukes til

Etter en vurdering av hvor stor jobben er får du tilsendt pris og et saksnummer. Når vi har mottatt bekreftelse og en fakturaadresse, sender vi opplysningene til deg.