Statens vegvesen har følgende digitale tjenester.

Trafikk

Førerkort og føreropplæring

Kjøretøy 

Vei

 

Yrkessjåfør

Verksted (for bransjen)

Parkering (for parkeringstilbydere)

Annet