Hvem har ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine?

Statens vegvesen, ved vegdirektøren, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer i vår etat. Oppgaven med å følge opp dette til daglig er delegert i henhold til interne retningslinjer.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Statens vegvesen behandler de personopplysningene vi trenger for å ivareta ansvaret vårt for veg og vegtrafikk i Norge. Statens vegvesen behandler personopplysninger for å utføre oppgaver som å planlegge, bygge, vedlikeholde og drifte offentlige veger, kreve inn bompenger og overvåke trafikken for sørge for god trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegene, godkjenne og registre kjøretøy, utstede førerkort, utstede transportløyver og tillatelser, kontrollere og føre tilsyn med regelverket vårt m.m.