Nå får du direkte tilgang via ID-porten med fødselsnummer og passord, istedenfor å logge deg inn med kundenummeret.

Det er Statens vegvesen og bompengeselskapene som sammen har videreutviklet selvbetjeningsløsningen «Min side». Nå kan du logge deg direkte inn på siden ved å bruke mobil eller kodebrikke og få totaloversikt over bompasseringer og annen brukerinformasjon. 

Den nye løsningen åpner opp nye muligheter

Her kan du:

  • Tegne ny AutoPASS-avtale
  • Oversikt over alle avtaler
  • Alle dine passeringer
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre profilinformasjon.

En av tusen tjenester  

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen Min side ligger på www.autopass.no og på de ulike bompengeselskapene sine nettsider.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving i Statens vegvesen. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen. 

Dette er en av om lag tusen tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn via ID-porten, som rundt 550 offentlige virksomheter bruker.