1. januar 2017 trer den nye parkeringsforskriften i kraft. Hensikten er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere.

Hva er nytt?

Fra 1. januar vil du ikke lenger bli straffet om du er to minutter for seint ute, - det vil ikke gis sanksjoner før fem minutter etter at billetten har utløpt. Disse får faste satser som er like både for private og offentlige plasser.

- Ved de fleste brudd på reglene vil du måtte betale 600 kroner. Parkerer du på HC-plass vil du få 900. For mindre overtredelser, for eksempel å glemme å trekke billett på gratisparkering, slipper du unna med 300, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

I tillegg blir det enklere å klage ved at det opprettes en ny, obligatorisk klagenemnd.
Det blir også opp til kommuner om elbiler skal stå gratis og flere tilpasninger når det gjelder plasser til forflytningshemmede.

Tilbyr du parkering?

De nye reglene innebærer en enklere og bedre hverdag for forbrukerne. Det betyr flere krav for de som tilbyr parkering.

– Reglene gjelder alle som tilbyr parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår så lenge plassen ikke er reserverte for beboere, ansatte eller lignende, sier Harsem. – De aller fleste av disse er kommuner eller profesjonelle parkeringsselskaper, men borettslag, hoteller og butikker kan også falle innenfor. Tilbyr du parkering, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med de nye reglene på nettsidene våre.

Statens vegvesen har opprettet et parkeringstilsyn som skal følge opp regelverket, behandle søknader om unntak fra kravene og godkjenne undervisningsplaner og prøver i forbindelse med opplæring av parkeringsvakter.

Du kan lese mer om de nye reglene på vegvesen.no/parkering.