- Dette gjør vi for å hindre smitte mellom trafikant og sjømannskap. På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk roll, sier avdelingsdirektør Edvard T. Sandvik – som leder ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Der billettering kan gjennomføres uten kontakt mellom sjømannskap og trafikant vil denne bli opprettholdt. Det betyr at på de sambandene som har innført AutoPASS-billettering, vil denne bli gjennomført som vanlig.

Det arbeides nå med å finne muligheter for å gjennomføre billettering.

 

Oppdatering 21. mars 2020: Tidligere ble det sagt at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riksvegferjene frem til 22. mars. Statens vegvesen er i sluttfasen med å finne en løsning på billettsalget. Denne er pt. ikke klar ennå, og løsningen vi har hatt den siste uken vil fortsette inn i uke 13. 

 

Riksveiferjesambandene dette gjelder er:

- Rv. 19 Horten–Moss (betjenes av Bastø Fosen)

- E39 Arsvågen–Mortavika (Fjord1)

- Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo (Norled)

- E39 Halhjem–Sandvikvåg (Torghatten Nord)

- Rv. 5 Mannheller–Fodnes (Norled)

- Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik (Norled)

- E39 Lavik–Oppedal (Norled)

- E39 Lote–Anda (Fjord1)

- Rv. 651 Volda–Folkestad (Norled)

- E39 Solevåg–Festøy (Norled)

- E39 Molde–Vestnes (Fjord1)

- E39 Halsa–Kanestraum (Fjord1)

- Rv. 827 Drag–Kjøpsvik (Torghatten Nord)

- E6 Bognes–Skarberget (Torghatten Nord)

- Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes (Torghatten Nord)

- Rv. 85 Bognes–Lødingen (Torghatten Nord)

 

De øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband eller kommunale samband.