Å ta vare på det vi har, er det fineste vi kan gjøre for samfunnet og klimaet

Ingenting er mer bærekraftig og samfunnsøkonomisk enn å ta godt vare på det som allerede er bygget.

Vi ivaretar sikkerheten din

Vi må kontrollere og vedlikeholde det tekniske sikkerhetsutstyret jevnlig for å ivareta din sikkerhet som trafikant. Her ser du hva vi gjør i tunnelene når de er stengt. Video: Øystein Skotte / Statens vegvesen.

Vi har ansvar for vinterdriften langs riks- og europaveiene

Å drifte veiene våre om vinteren krever god organisering og beredskap slik at vi hurtig kan sette i verk nødvendige tiltak for å opprettholde den standarden veien skal ha. Video: Øystein Skotte / Statens vegvesen.

Vi bruker droner til å overvåke skredfare

Visste du at vi bruker droner til å overvåke skredfare? I forskningsprosjektet GEOSFAIR har vi testet laserskanning for å kartlegge skredfare mot vei i samarbeid med Sintef og NGI, Norges Geotekniske Institutt. Video: Statens vegvesen.