Norske veier skal tilrettelegges for selvkjørende biler. Du kan være med.

Dagens veinett er stadig mer avhengig av moderne teknologi.

Selvkjørende buss