På vei mot en smidig organisasjon

En smidigcoach støtter og rådgir organisasjonen, team og medarbeidere ved å hjelpe dem til å reflektere over egen praksis.

""