Bidrar til trafikksikkerhet hver eneste dag som sensor

Som sensor er du den som vurderer om nye sjåfører er gode nok til å slippe ut i trafikken på egen hånd. Det er et stort ansvar.

Natalie Børtinghus

Bli sensor i Statens vegvesen

Vi skal skape en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Har du lyst til å gjøre en jobb for trafikksikkerheten? Bli sensor i Statens vegvesen. Video: Statens vegvesen.