Dataportalen har komplett oversikt over hvilke data vi deler, hvordan du kan få tilgang til dem, og hvor du finner nyheter om dem.

Søk i datasettene vi deler (dataut.vegvesen.no)

Vi har blant annet

  • trafikkdata som veimeldinger, reisetider, og bilder og video fra webkamera
  • værdata
  • kjøretøyopplysninger
  • førerkortopplysninger
  • miljødata
  • parkeringsregister
  • statistikk fra trafikkdata og trafikkulykker

Formater

Vi deler de fleste dataene i formatene XML, JSON og CSV. Vi deler også en del data via GeoServer som støtter karttjenestene WMS og WFS. Dette er data som er godt egnet for videre bruk.

Begrensninger

Noen datasett kan du bare få tilgang til ved å henvende deg til Statens vegvesen. Da vil du finne mer informasjon om det på det enkelte datasett.

Sist oppdatert:

Data og API-er