Tilgang til Statens vegvesens tjenester på Microsoft skyplattform for eksterne samarbeidspartnere bestilles av din kontakt hos Statens vegvesen.

Veiledning for hvordan du logger på Statens vegvesens tjenester på Microsoft skyplattform finner du nedenfor.

For spørsmål kan du kontakte vårt brukerservicesenter (BSS) på 24 05 80 00.

IKT