Siste versjon av PMS: ver. 7.0.0 (PMS-7.0.0.3137-IdPorten.zip)

Portal