Her kan autoriserte optikere og øyeleger registrere synsattest på vegne av pasient.

Registrer synsattest Logg inn med HelseID

Slik fungerer tjenesten

Synsattest med vanlig varighet

Med denne tjenesten kan du levere en enkel synsattest med vanlig varighet. En enkel synsattest med vanlig varighet kan inneholde krav til optisk korreksjon, men ikke begrenset varighet. Varigheten vil i stedet styres av førerkortklassens gyldighet og pasientens alder (f.eks. 5 år hvis tunge klasser og under 65 år).

Som optiker må du likevel foreta en vurdering av forventet progresjon av eventuelle synssvekkelser ved anbefaling av varigheten.

Synsattest med begrenset varighet

Skal du registrere en synsattest med begrenset varighet må du benytte Helsedirektoratets Helseattest - Førerrett - Syn (PDF, bokmål).

(Denne kan ikke sendes inn elektronisk. Pasienten må levere eller sende papiroriginalen til en trafikkstasjon.)

Pålogging med HelseID

HelseID er en tjeneste tilgjengelig i Helsenettet og på internett.

Norsk helsenett drifter HelseID og tjenesten er forbeholdt virksomheter som er medlemmer av Helsenettet og deres ansatte. Tjenesten gir økt tillit til at informasjonssikkerheten ivaretas når virksomheter og ansatte i helsesektoren samhandler digitalt.