Fylkeskommunale ferjesamband følger stort sett Riksregulativet for ferjetakster unntatt i Finnmark og Troms.

Riksregulativet

Riksregulativet for ferjetakster benyttes på ferjesamband der det er betaling både for kjøretøy og person. For å få rabatt på disse sambandene må du ha AutoPASS-ferjekort (autopassferje.no).

AutoPASS-regulativet

AutoPASS-regulativet for ferjetakster benyttes på ferjesamband der det bare er betaling for kjøretøy. For å få rabatt på disse sambandene må kjøretøyet ha AutoPASS-brikke (autopass.no).

Oppdatering av takster

Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet.

Statens vegvesen forvalter Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster på vegne av Samferdselsdepartementet.

Fylkeskommunale ferjesamband følger stort sett Riksregulativet for ferjetakster unntatt i Finnmark og Troms.