Vi flytter varslingene fra SMS-tjenesten til appen Vegvesen trafikk. Last ned appen og sett opp varsler for de strekningene og områdene du ønsker.