Bilbeltet er livredder nummer én i trafikken. Beltet holder deg på plass i setet slik at du ikke er til fare for deg selv eller andre.

Nesten alle bruker belte i personbil. Men når ulykken rammer, ser vi at andelen som ikke bruker belte eller som bruker det feil, fortsatt er altfor høy. 37 prosent av de som omkom i trafikken i 2019, var enten ikke sikret eller feilsikret.

Slik bruker du beltet riktig

Beltet skal være festet tett inntil kroppen, og ikke være vridd. Det skal ligge stramt nede på hoftene og alltid over skulderen. Etter at bilbeltet er klikket på, er det lurt å stramme til. Har du på deg en tykk jakke, bør du ta den av slik at du får festet beltet ordentlig.

Beltet er livredder nummer èn

Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre om det skulle skje en ulykke. En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i forsetet.

Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 1500 kroner, både i bil og i buss

Sjåføren har ansvar for at barn under 15 år er lovlig sikret. Sjåføren kan bli ilagt gebyr og to prikker om vedkommende blir tatt i kontroll. Les mer om prikkbelastning her.

Visste du at?

  • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter.
  • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.
  • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter

Statens vegvesen gjør jevnlige målinger

Tall fra 2019 viser at:

  • 97,4 prosent av førere og forsetepassasjerer bruker bilbelte i personbil. Målet er 98 prosent innen 2022.
  • Beltebruken er noe lavere blant forsetepassasjerer (95,9 prosent) enn blant sjåfører (97,8 prosent).
  • Beltebruken er noe lavere i tettbygd strøk (96,6 prosent) enn utenfor tettbygd strøk (97,7 prosent).
  • 37 prosent av de som omkom i trafikken i 2019, brukte ikke belte eller var feilsikret.
  • 86,5 prosent av førere av tunge kjøretøy bruker bilbelte. Bussjåfører er ikke medregnet. Målet er 95 prosent innen 2022.
  • 64 prosent av barn i alderen 1-3 år sitter bakovervendt. Målet er 75 prosent innen 2022.
  • 70 prosent av de som jevnlig tar buss med belte, oppgir at de i stor eller svært stor grad bruker det.