Fart

Fart er den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til alvorlige ulykker, enten det er for høy fart ut ifra fartsgrensene eller ut ifra forholdene.