Om våre kampanjer

Nasjonale trafikksikkerhetskampanjer er et strategisk viktig virkemiddel i Statens vegvesen sitt arbeid med Nullvisjonen.

Vei og kampanjeskilt for å huske bilbelte