Sikker vinterkjøring

Statens vegvesen har ansvar for at riksveiene blir brøytet, strødd og saltet, slik at trafikantene kommer seg trygt fram.

""

Brøytebiler og forbikjøring

Brøytebiler og forbikjøring. Ikke kjør forbi de som brøyter – det er farlig. Video: Statens vegvesen.

Det er du som kjører bilen

Det er du som kjører bilen, og ikke bilen som kjører deg. Er farten for stor, så kan ikke elektronikken hjelpe deg. Video: Statens vegvesen.

Det er vinterføre om vinteren

Det er vinterføre om vinteren. Kjøreforhold endrer seg raskt, og du kan ikke forvente is- og snøfrie veier i Norge på vinteren. Beregn at du må bruke lengre tid om vinteren, og kjør etter forholdene. Video: Statens vegvesen.

Elbiler er store og tunge

Elbiler er store og tunge. Å avpasse farten, holde god avstand og ha et godt overblikk er ekstra viktig på vinteren når det er glatt. Video: Statens vegvesen.

Hvorfor kjører brøytebilen så sakte?

Hvorfor kjører brøytebilen så sakte? Brøytebilen har mye mindre å gå på når det gjelder presisjon og fart, og hadde den kunnet kjøre fortere, hadde den gjort det. Video: Statens vegvesen.