Du finner nå informasjonen om E39 Eiganestunnelen på felles prosjektside: Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen