Byggearbeidene startet høsten 2022.

Det skal bygges ny veg vest for Høydalsmo mot Breiland i Tokke kommune.

Total lengde ca. 1100 meter der det er noe ny veg og noe i eksisterende veg. Hovedhensikten er å senke to bakketopper. Den ene for å bedre framkommelighet for lastebiler på vinterføre, mens den andre er et trafikksikkerhetstiltak. Vegen bygges med H1 standard (9 meter bredde) og skal ha trafikksikkert sideterreng. Det er noen avkjørsler som må legges litt om eller tilpasses den nye vegen. Det vil være utfordrende trafikkavvikling for deler av arbeidet.

Bildet viser oppbygging av vegen og sideterreng.
Vegarbeid på E134 mellom Breiland og Hoslemo september 2022. Foto: Dag Rune Kvålen

Vei:
E134
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tokke
Fylker:
Telemark
Lengde:
1100 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
Ca. 21 mill. kr
Oppstart:
August 2022
Antatt åpnet:
Juni 2023

Strekningen fra Høydalsmo til Breiland. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Dag Rune Kvålen

Byggeleder
Telefon:
92 48 22 44
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleder
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: