Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Etter halvannet år med bompengeinnkreving på E134 i Kongsberg har mer enn 8,5 millioner biler passert bommene på Damåsen og Saggrenda/Meheia

Saggrenda bru fikk kommunens prestisjefylte arkitekturpris for 2020.
Saggrenda bru fikk kommunens prestisjefylte arkitekturpris for 2020. Foto: Kjell Wold

Trafikktallene ligger litt under prognosene på vel 17.000 i årsdøgntrafikk(ÅDT), men dette skyldes trolig virkninger av pandemien som har ført til en generell nedgang i biltrafikken i store deler av landet.

Trafikken i perioden august-desember 2021 sammenlignet med åpningsåret 2020 har gitt en liten trafikkvekst på 2,9 prosent, forteller driftssjef i Vegfinans, Dan Isak Kveta.

Når det gjelder vurderingen av å utbedre jernbaneundergangen og sette opp en bom på fylkesveg 286 ved Teigen mellom Krekling og Skollenborg, er dette planlagt gjennomført høsten 2022. Det forteller prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda i Statens vegvesen, Tom Hedalen.

Aktuelt for fylke(r): Viken