Dagens kryss på E10 ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes, er trafikkfarlig og tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er dårlig sikt og manglende kapasitet for trafikken i området. Det er heller ingen løsninger for myke trafikanter som beveger seg mellom flyplassen og næringsområdet.

Ny løsning skal utbedre disse behovene. Ved å bygge et nytt kryss og oppgradere dagens E10 skal prosjektet gi en trygg trasé for myke trafikanter som har behov for å ferdes i området. Siktutbedring og bedre kapasitet vil også øke trafikksikkerheten.

Bildet viser en foreslått løsning med E10 på bru over veien som fører til flyplassen.
Skisse over ny løsning. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E10
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Evenes
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Krysset på E10 ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Sara Hauges vei 1, Harstad

Kontakter

Martin Haagensen

Nabokontakt
Telefon:
90 51 86 36
E-post:

Sist oppdatert: