Etne kommune og Vindafjord kommune vedtok i 2015 trasé for framtidig ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune.

Vedtatt trasé for E134 Solheim–Ølensvåg 

Animasjon E134 Solheim-Ølensvåg 

Vedtatt trasé for E134 Ølensvåg–Etne (Mo)

Animasjon E134 Ølensvåg–Etne (Mo)

Vedtatt trasé for E134 Etne (Mo)–Bakka

Animasjon E134 Etne (Mo)-Bakka