Etne kommune og Vindafjord kommune vedtok i 2015 trasé for framtidig ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune.

Vedtatt trasé for E134 Solheim-Ølensvåg

Vedtatt trasé for kommunedelplan E134 Bakka–Solheim i Etne og Vindafjord kommuner.

Vedtatt trasé for E134 Ølensvåg–Etne (Mo)

Vedtatt trasé for kommunedelplan E134 Bakka–Solheim i Etne og Vindafjord kommuner.

Vedtatt trasé for E134 Etne (Mo)-Bakka

Vedtatt trasé for kommunedelplan E134 Bakka–Solheim i Etne og Vindafjord kommuner.