Statens vegvesen arbedet i 2021-2022 med å forberede oppstart av arbeidet med  kommunedelplan med konsekvensutredning på denne parsellen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i KVU for E134 Kongsberg-Gvammen med tilhørende regjeringsbeslutning om at ny trasé skal ligge nord for Notodden ("sammensatt konsept nordre")

Ved inngangen til 2023 ble planarbeidet stanset på grunn av redusert ramme til planlegging i 2023. Det er imidlertid lagt godt til rette for at arbeidet kan tas opp igjen på et senere tidspunkt.

E134 går i dag gjennom tettstedet Sauland og Notodden by, og har på resten av strekningen mye randbebyggelse. Vegen her har dårlig linjeføring og nedsatt fartsgrense. Vegstandarden er dårlig, med stedvis mye svinger. Dette gir uforholdsmessig lang reisetid og store transportkostnader, i tillegg til trafikksikkerhetsutfordringer. Det er tre rundkjøringer i Notodden. Ingen av dem tilfredsstiller kravene for modulvogntog.

Vei:
E134
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hjartdal, Notodden
Fylker:
Telemark
Lengde:
4 mil

E134 Gvammen-Elgsjø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Semsvegen 42, Notodden

Kontakter

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
95 74 69 94
E-post:

Ragnar Grøsfjeld

Planleggeingsleder
Telefon:
95 81 72 02
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre